Kompenzační pomůcky jsou technické prostředky nahrazující určitou tělesnou či smyslovou nedostatečnost. Ukazuje se, že je nutné, anebo velmi vhodné poskytnout jejich uživatelům další servis, a to zejména v oblasti poradenství, optimalizace výběru zařízení, individuální konfigurace zohledňující konkrétní osobní možnosti a potřeby konkrétního klienta a zaškolení v jejich obsluze. Takový komplexní přístup významně zlepšuje využívání pomůcek a přináší i větší užitek samotnému uživateli takového zařízení.

V následujícím textu si můžete vybrat doporučenou pomůcku podle způsobu a stupně vašeho postižení.
Doporučené postupy vychází z našich dlouholetých praktických zkušeností, ale u konkrétních klientů se mohou lišit a proto je vždy nutné posuzovat výběr vhodných pomůcek přísně individuálně.

Vyberte způsob a stupeň postižení:

A - Tělesné postižení
B - Mentální postižení
C - Narušené komunikační schopnosti