Výběr optimální pomůcky pro ovládání PC 
Příspěvek na speciální pomůcku
Podpůrná opatření pro školy
Získání příspěvku od nadace
Počítač pro lidi s postižením
Aplikace pro tablety
Školení