(vyhláška č. 27/2016 Sb. O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH)

Kompenzační pomůcky jsou ve vzdělávání velmi důležité. Především pro děti v předškolním a mladším školním věku jsou cestou k efektivní výuce a v neposlední řadě k samostatnosti. Pro každou věkovou kategorii, způsob i stupeň postižení jsou dostupné pomůcky, které svými funkcemi odpovídají potřebám žáků a také jejich schopnostem, a to s ohledem na dovednosti v daném věku a také na typ handicapu.

Podpůrná opatření

Kompenzační pomůcky pro výuku ve školách je možno získat s využitím tzv. podpůrných opatření (vyhláška č. 27/2016 Sb.) napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Vybraná podpůrná opatření a doporučení pro jejich naplnění

V následujícím textu si můžete vybrat dostupné podpůrné opatření (pomůcku) podle typu a stupně znevýhodnění vašeho žáka. Všechny uvedené pomůcky si lze objednat na našem e-shopu. Zaručujeme, že vám navrhneme optimální zařízení podle vašich požadavků a potřeb. V  případě vašeho zájmu vám vybrané zařízení nainstalujeme a připravíme pro okamžité použití.

V dalším textu si můžete vybrat konkrétní návrhy vybraných pomůcek podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.