Školení bude probíhat v úzkém kolektivu (do 15 lidí) s konkrétními příklady a cvičením na PC (maximálně 2 lidi na jeden počítač).

Počítač a člověk s postižením (4 hodiny).

 - Jakým způsobem může počítač pomoci ve výchově a vzdělávání dětí s postižením

 - Způsob a možnosti práce na počítači s dětmi s postižením (motivace, vzdělávání hrou, doba práce s počítačem, možnosti programů, rizika práce s počítačem, komunikace: dospělý – počítač – dítě, postup od nejjednodušších činností ke složitějším…)

 - Obecné principy a konkrétní příklady alternativního ovládání PC (základní pravidla zjednodušeného ovládání počítače, jak vybrat optimální pomůcky i počítač, předvedení základních pomůcek pro alternativní ovládání PC dostupných na našem trhu, zjednodušené ovládání pomocí speciálních programů…)

 - Obecné požadavky kladené na software a příklady vhodných výchovně-vzdělávacích programů (co musí splňovat program pro děti s postižením, ukázky programů dostupných na našem trhu…)

 - Možnosti využití ICT (využití PC a tabletů pro, vzdělávání,  AAK, tvorbu komunikačních tabulek…)

- Způsoby financování pomůcek (příspěvek na pomůcky v  rámci podpůrných opatření, příspěvek na speciální pomůcku od Úřadu práce, možnosti dotací a darů pro instituce i rodiny).

Cena: Lektor: 3.000,- KČ + režijní náklady (tj. v případě uskutečnění školení ve vaší instituci – proplacení cestovního příkazu v plné výši a dle aktuálně platných předpisů).

 

Software (3 – 8 hodin: podle typu programu)

Zaškolíme vás v základech používání jakéhokoli programu, který máme v naší nabídce. Doporučujeme proškolení především náročnějších programů pro AAK: Altík, Grid3, BoardMaker, SymWriter, které jsou poměrně složité a vyžadují podrobné seznámení s jejich funkcemi, tak abyste je dokázali plně využít.

Cena: Lektor: 800,- KČ/hodinu + režijní náklady (tj. v případě uskutečnění školení ve vaší instituci – proplacení cestovního příkazu v plné výši a dle aktuálně platných předpisů).