Při nácviku ovládání počítače a nebo tabletu pomocí pohybů očí a při přechodu od nácviku k rutinnímu používání tabulek pro alternativní komunikaci doporučujeme následující postup:

  • Pro první chvíle používání očního ovládání zvolíme některou z atraktivních aplikací, které umožňují hravou formou otestovat, zda uživatel je schopen ovládat počítač nebo tablet pomocí pohybů očí. Aplikace zaměřené na hru a zároveň základní diagnostiku (Attention and looking, Exploring and playing, Look to learn, Scenes and sounds), u kterých lze ověřit schopnost cíleného pohledu, schopnost sledovat pohybující objekt v různých směrech, schopnost "přepínání" mezi více objekty....

  • Často je nutná a vhodná i přesná diagnostika (DiagView) kdy lze v reálném čase sledovat místo, kam se testovaný klient dívá, jak dlouho se na určité místo dívá a zaznamenat trasu pohybu očí po obrazovce + jak dlouho a jakým objektům testovaný klient věnuje pozornost.

  • Po diagnostickém ověření je dobré postupně přidávat hry a aplikace zábavně rozvíjející rozumové schopnosti, čtení, počítání (Sada Méďa, 22 Her...) vždy s přihlédnutím k věku i mentálním schopnostem klienta.

  • Před (a nebo souběžně s) nácvikem používání AAK software pro podporu či náhradu verbální komunikace (tj. např. Grid 3, Snap Core First, GoTalk NOW) využít aplikací pro tvorbu scén (Snap Scene, Grid 3, GoTalk NOW) a aplikací které trénují pohyb po komunikačních buňkách a zároveň podporují komunikaci o zažitých situacích (např v Grid 3: Příčina a Následek).

  • Při tvorbě prvních tabulek pro AAK (např. v Grid 3) vždy důsledně respektovat úroveň (pasivní) slovní zásoby a tabulky vytvářet s ohledem na zájmy a záliby klienta (oblíbené knihy, filmy, písničky...) tak aby uživatel byl ke komunikaci nenásilně pozitivně motivován a na používání tabulky se těšil. Tabulky vytvářet s ohledem na reálné životní situace klienta. Využívat osvědčených klíčových (core) slov, slovních spojení a frází (viz. Snap Core First). Složitost tabulky přizpůsobit mentálním schopnostem uživatele.

Inclusive EyeGaze Education: Irisbond – Bridges Canada