EPOS TTS hlasová syntéza

 

Systém pro syntézu řeči z psaného textu Epos (jinak také TTS systém z angl. Text-To-Speech) je vyvíjen jako volně šířitelný software. TTS systém Epos je založen na klient-server architektuře. Epos je možné kombinovat s několika různými syntezátory řeči ve frekvenční a v časové oblasti. Pro Epos byly vytvořeny jak mužské, tak ženské hlasy lišící se kvalitou i velikostí řečového inventáře. Dále je možné vybírat z několika strategií modelování prozodie: prostřednictvím přímých pravidel, pomocí lineární predikce melodie či pomocí neuronových sítí.
Epos je vytvořen z důrazem na paměťovou a časovou efektivitu zpracování. Celý TTS proces je mnohonásobně rychlejší nežli reálný čas na běžném osobním počítači i při použití dnešních nejkvalitnějších hlasů a jeho paměťová stopa se v závislosti na konfiguraci pohybuje v jednotkách megabytů. Lze ji dále významně snížit za cenu snížení kvality syntézy např. na telefonní kvalitu.
Epos je velice přenosný a je otestován zejména v prostředí Linuxu (jako démon) a MS Windows NT/2000/XP/Vista/7 (jako systémová služba). Jedna z dřívějších verzí se dočkala rovněž komerčního nasazení pod systémem QNX v energetickém dispečinku a portace pod Windows CE/Windows Mobile.

Aktuální instalační soubor stabilní verze Eposu (2.4.85) pro operační systémy MS Windows XP/Vista/7 s podporou rozhraní MS SAPI 5 je možné stáhnout na těchto stránkách: http://epos.speech.cz/main/epos-cz.html 

Pro další informace můžete kontaktovat p. Horáka (horak@ufe.cz, tel. 603243649) nebo p. Chaloupku (chaloupka@ufe.cz).