E-Tran
Komunikační rámy se používají pro výběr symbolů pohledem. Vyrábějí se obvykle z plexiskla. Při komunikaci rám drží nepostižený člověk (komunikační partner) v rukách a nebo se staví se na stůl, nebo například na desku u vozíku. Grafické symboly jsou obvykle připevněny po obvodu rámu suchým zipem tak, aby se daly podle potřeby měnit. Toto zařízení je v zahraničí známé pod jménem E-Tran (Eye Transfer communication display).
Komunikace pomocí E-Tran probíhá tak, že komunikační rám je umístěn do optimální vzdálenosti mezi komunikujícím a jeho komunikačním partnerem. Komunikující osoba nejprve vybere pohledem pole s vybraným komunikačním symbolem a potom se podívá na komunikačního partnera, který tak pozná, že došlo k výběru. V další fázi se výběr zpřesňuje na konkrétní symbol (písmeno) výběrem příslušné barvy v rozích komunikačního rámu. Obrázky, symboly, piktogramy se používají především u lidí, kteří neznají písmena, nebo je nedokáží skládat do slov.
Při obrázkové komunikaci lze komunikaci zjednodušit na přímý výběr konkrétních symbolů (symboly nejsou sloučeny do polí). Toto zjednodušení ale naráží na omezenou slovní zásobu, neboť na rám lze umístit maximálně 8 kartiček.
Při komunikaci se doporučuje verbalizovat výběr pro kontrolu, že komunikační partner správně porozuměl výběru komunikující osoby (zvuková zpětná vazba).
Je také účelné si mezi oběma komunikujícími dohodnout gesta na potvrzení správného výběru - například: dlouhé zavření očí komunikujícího člověka znamená, že výběr symbolu nebyl komunikačním partnerem správně pochopen.
Rovněž je nutné nalézt optimální vzdálenost komunikačního rámu od očí komunikujícího člověka tak, aby jeho komunikační partner byl schopen odhadnout, který symbol komunikující právě vybírá.

Komunikační rám E-Tran si můžete objednatZDE.