altobr05
altobr01
altobr02
altobr03
altobr04

Altík - slovenská verze (1PC)

Cena vč. DPH:3843,82 Kč
Sleva
Cena / kg:
 
Varianty produktu
Vyberte z rozbalovacího menu jednu z licencí: 1PC - pro instituci, multilicence - pro neomezený počet PC, rodina - pro domácí použití

Demoverzi tohoto programu v české verzi si můžete stáhnout zde.

ALTÍK je počítačový program zaměřený na tvorbu komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby – to znamená nemohou mluvit, psát, znakovat atp. a tudíž jsou odkázáni na jiné způsoby komunikace.

Program je evaluován u MŠMT ČR.

Ukázky z programu ALTÍK 


Při vlastní tvorbě komunikačních tabulek můžete kombinovat dva základní principy:

  • sázení grafických objektů (obrázků, textu a rámečků) do zvolené šablony
  • nezávislé sázení jednotlivých objektů

Tvorba komunikačních tabulek, tvoří jádro a podstatu programu. Zde si můžete pomocí počítače skládat obrázkové tabulky pro jednotlivé klienty, kteří nezvládají komunikaci obvyklými způsoby (řeč, písmo, znakování...). Předpokládáme, že tuto část programu budou využívat výhradně pedagogové, proto je její ovládání standardní (převážně "myšoidní") a vychází z konvencí Windows XP. Můžete zde kombinovat obrázky z různých sad (fotografie, reálné obrázky, piktogramy...), podle toho, jaké sady jste si k programu přikoupili. Program vám nabízí sázení obrázků do předem definovaných šablon, ale můžete si zde skládat i samostatné objekty. Obrázky, text i rámečky můžete libovolně transformovat (zvětšovat či zmenšovat, měnit styly písem či orámování atp.). Vysázenou stránku můžete tisknout na formát A4, poté případně vložit do fólie či zalaminovat a využívat při běžné denní činnosti s klienty mimo počítač.

Tuto část programu tedy tvoří jednoduchý grafický editor úzce specializovaný na vytváření tabulek určených ke komunikaci

Druhou část programu tvoří několik úkolů, které mají sloužit především k osvojení pojmů používaných při komunikaci. Skládá se z úkolů, které jsou zaměřeny na paměť, logické myšlení a skládání vět. Do jednotlivých úkolů si můžete umístit libovolné obrázky ze sad, které jsou distribuovány s programem, či které jste si k programu přikoupili. Předpokládáme, že tuto část programu budou využívat především klienti proto je její ovládání přizpůsobeno i tělesně a mentálně postiženým – úkoly lze ovládat jednou či dvěma klávesami.
Tato část programu se snaží zábavnou formou naučit vaše klienty naučit pojmy a symboly s nimi spojené, které budou následně používat při komunikaci prostřednictvím tabulek.

Celý program je klientsky orientován. Záměrem tvůrců programu bylo vytvořit pružný a otevřený systém, který bude přizpůsobitelný individuálním požadavkům jednotlivých klientů. Proto si můžete pro každého klienta vytvořit originální databázi obrázků, seřazenou podle vámi definovaných logických vazeb a tyto obrázky nebo symboly následně využívat jak při vytváření tabulek pro konkrétní klienty, tak i pro nácvik komunikačních pojmů prostřednictvím úkolů zahrnutých v programu.

Program vznikl za finančního přispění Nadace rozvoje občanské společnosti, projektu Phare Evropské unie. Na analýze se připomínkami a náměty podíleli CAAK Praha, Modrý klíč Praha, PŠ Praha 10 a Speciální škola Hradec Králové.

Výhodou sázení do šablony je, že se nemusíte starat o přesné umístění jednotlivých obrázků na tiskovou stránku – o to se postará program automaticky. Rovněž můžete jednoduše vybrat všem obrázkům na tiskové stránce jednotný grafický styl (typ a velikost písma, styl a barva rámečku...).
Při sázení do šablony vybíráte konkrétní obrázky z nabídnutých obrázkových sad a umísťujete je za předem daných podmínek na tiskovou stránku. Tyto podmínky určujete při definování vzhledu tiskové stránky, kdy si vlastně vytváříte šablonu, do které budete následně sázet jednotlivé objekty (obrázky, které budou případně doplněny textem a rámečkem). Při definování vzhledu stránky máte například možnost určit:
- pozici stránky (svisle/vodorovně)
- barvu podkladu stránky
- přesné rozložení objektů (obrázků) na stránce
- umístění prvního obrázku na stránce, velikost všech obrázků a velikost mezery mezi obrázky
- barvy pozadí řádků a sloupců stránky. (Barevné odlišení řádků či sloupců využijete pro jejich zvýraznění v tiskové sestavě. Například tak můžete v případě skládání vět zajistit, že všechny podměty v tisku budou zelené, přísudky červené a předměty modré.)

Při tvorbě tiskové stránky se nemusíte omezovat jen na předem definované šablony ale můžete sázet i zcela samostatné jednotlivé objekty. Můžete samozřejmě i kombinovat styl „sázení do šablony“ s přidáváním samostatných objektů na tiskovou stránku. Pak může vzniknout například takováto stránka:

Věty složené z obrázků (Kluk pije čaj. ....) byly na tiskovou stránku vysázeny pomocí Sázení do šablony, po jejich uložení na tiskovou stranu byly věty orámovány samostatným zeleným rámečkem. Dále byl na tiskovou stranu přidán titulek (Nácvik jednoduchých vět pro Magdičku) jako samostatný text. Pro zatraktivnění komunikační tabulky byla na tiskovou stránku umístěna fotografie Magdičky jako samostatný obrázek. Fotografie byla nakonec doplněna popiskou (Magdička) jako samostatným textem.

Na tiskové straně vám program umožní například:

  • navrátit se v několika krocích k původnímu stavu (funkce undo)
  • vymazat objekt
  • kopírovat objekt do clipboardu
  • "přilepit" objekt z clipboardu na tiskovou stranu
  • přemístit objekt na jiné místo na tiskové straně
  • rozšířit nebo zúžit objekt
  • zvýšit nebo snížit objekt
  • zvětšit nebo zmenšit objekt

Po celou dobu práce s programem máte možnost náhledu do všech obrázkových sad a vybrat si tak optimální grafickou podobu pojmu, který chcete použít do komunikační tabulky.