barvy1
barvy2
barvy3
barvy4
barvy5
barvy6
barvy7

Méďa – barvy a tvary pro android

Cena vč. DPH:600,00 Kč
Sleva
Cena / kg:
 

Demoverzi programu vám na vyžádání pošleme přes USCHOVNA.CZ

Instalace: Po uhrazení faktury vám pošleme instalační soubor na váš mail.
Nová verze programu Méďa - barvy a tvary je určena pro systém Android 6 - 10, 12… Nemusí fungovat pod Androidem verze 11!

MÉĎA - BARVY A TVARY je výukový a vzdělávací program zaměřený na smyslovou a rozumovou výchovu dětí předškolního věku. Program je využitelný i u prvňáčků. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je program určen především pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti s mentálním, zrakovým i tělesným postižením a to od mentálního věku tří do sedmi let.
Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, apod.).

Úvodní obrazovka   

Program je rozdělen do pěti kapitol a celkem obsahuje 46 úkolů, u nichž lze většinou nastavit tři různé obtížnosti řešení. U některých úloh si můžete vybrat z několika variant případně souborů.

Z úkolů programu vybíráme:
  - poznej stejnou barvu, barevný odstín, jednoduchý nebo složitější tvar
  - vyber barvu nebo tvar podle hlasového pokynu
  - urči, která barva (tvar) je obsažen v předloze, nebo naopak v předloze chybí
  - urči pořadí tvarů nebo barev podle vzoru nebo zpaměti
  - seřaď barvy od nejsvětlejší po nejtmavší (nebo naopak)
  - urči barvu (tvar), která nepatří k ostatním
  - barevná mozaika a Aximo
  - barevná i tvarová vkládačka
  - míchání barev, barevné kombince a asociace
  - určování typické barvy i tvaru zobrazených předmětů
  - doplňování logického čtverce správným tvarem
  - Kohsovy kostky a tvarová vkládačka
  - skládání obrázků z nabídnutých tvarů
  - určování chybějícího tvaru v předmětech a hledání stejných vzorů
  - vybarvování obrázků zvolenými barvami
  - barevné (i tvarové) pexeso a domino
  - barevný (i tvarový) tetris

V úloze poznej stejnou barvu můžete kromě základních barev určovat barvy z celé barevné palety, nebo hledat dva stejné odstíny barev.
Obrazovka úkolu: určení stejné barvy   

V další úloze skládáte odstíny stejné barvy od nejtmavšího ke světlejšímu, nebo od nejsvětlejšího
k nejtmavšímu.
Obrazovka úkolu: skládání odstínů od nejtmavšího k nejsvětlejšímu   

Úloha Kohsovy kostky naučí děti skládat různé obrazce z dělených kostek. Tato úloha naučí děti také levo/pravostranné orientaci.
Obrazovka úkolu: Kohsovy kostky   

Skládání mozaiky učí děti skládání barvených pravidelných vzorců podle předlohy.
Obrazovka úkolu: skládání mozaiky  

V tomto úkolu mají děti poznat, kterou kostku musí doplnit do pravé části předlohy tak, aby bylo možné postavit stavbu z levé části předlohy.
Obrazovka úkolu: chybějící část   

Ve hrách si kromě barevného a tvarového pexesa a domina mohou děti vyzkoušet vybarvování obrázků zvolenými barvami.
Obrazovka úkolu: vybarvení obrázku  

V tetrisech mohou děti skládat kombinace barev a tvarů a zárovň cvičit svůj postřeh a předvídavost.
Obrazovka úkolu: barevný tetris   


Samozřejmostí programu MÉĎA - BARVY A TVARY je jeho snadné ovládání, jednoduché nastavení úrovně obtížnosti (tři úrovně: lehká, střední a těžká), jednoduché a přitom pestré prostředí (stovky obrázků a desítky zvuků), nechybí zde krátké a veselé animace a vyhodnocení řešení jednotlivých úkolů. Program MÉĎA - BARVY A TVARY je multimediální, je vytvořený pro Android 6 vyšší.