Sada Méďa (1PC)

Cena vč. DPH:8900,00 Kč
Sleva
Cena / kg:
i ve slovenské verzi
 
Varianty produktu
Vyberte z rozbalovacího menu jednu z licencí: 1PC - pro instituci, multilicence - pro neomezený počet PC, rodina - pro domácí použití

Program lze objednat i ve slovenské verzi zde  

Sada programů MÉĎA  obsahuje tyto programy:
   MÉĎA - BARVY A TVARY - poznáš, co neznáš...
   MÉĎA A OBRÁZKY - přiřaď, doplň, zatřiď...
   MÉĎA POČÍTÁ - základy matematiky
   MÉĎA ČTE - globální i slabikářové čtení
   MÉĎA'99 - 5 starších programů
   Let's play math - základy matematiky v angličtině

MÉĎA - BARVY A TVARY - poznáš, co neznáš...
Tento program je zaměřen na rozvoj smyslové a rozumové výchovy. Úkoly v programu probírají problematiku barev a tvarů ze všech úhlů pohledu. V programu najdete úkoly na poznávání stejných barev, barevných odstínů a tvarů, vyhledávání barev, tvarů a odstínů barev podle slovního pokynu, barevné asociace a kombinace, doplňování barev a tvarů do objektů, určování typické barvy obrázku i barev, které v obrázku chybí, skládání obrázků z nabídnutých tvarů... Program obsahuje 5 kapitol, 45 úkolů v různých obtížnostech. V tomto programu najdete jednoduché a pestré prostředí a nechybí zde vyhodnocení jednotlivých úkolů, které lze vytisknout.

MÉĎA A OBRÁZKY - přiřaď, doplň, zatřiď...
Nový výukový program pro děti s postižením a pro předškolní přípravu. Vychází z oblíbených programů MÉĎA 99. Předností programu je jednoduché a přitom pestré prosředí (stovky obrázků a desítky zvuků), nechybí zde hodnocení jednolivých úkolů, které si můžete vytisknout. Vytisknout si lze i libovolný obrázek programu po jeho přesunutí do clipboardu.
U většiny úloh lze nastavit tři různé obtížnosti řešení a vybírat několik variant, případně obrázkových souborů (obrázky, symboly, písmena, číslice...). Úkoly v programu se zaměřují na problematiku přiřazování stejných nebo podobných obrázků, rozpoznávání detailů, třídění předmětů do skupin, poznávání pojmů nahoře - dole - uprostřed, nebo největší a nejmenší, určování sledu činností.... V programu nechybí HRY, ve kterých si děti zábavnou formou procvičí některé znalosti a vědomosti získané v předchozích kapitolách.
Program obsahuje 7 kapitol, přes 40 úkolů na procvičování: Přiřazování, Doplňování, Třídění, Rozlišování a Postup.

MÉĎA POČÍTÁ - základy matematiky
Program je evaluován u MŠMT ČR.
Program zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první třídy základní školy. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je vhodný především pro zvláštní, speciální a pomocné školy.
Program obsahuje těchto 5 kapitol:
  - Úvod do matematiky: rozvoj matematické představivosti
  - Poznávání čísel: rozklady čísel, určování vztahu mezi číslem a množstvím
  - Číselné osy: určování čísel na ose, sčítání a odčítání na ose
  - Počítání: nácvik sčítání a odčítání
  - Hry: procvičování sčítání a odčítání zábavnou formou
Samozřejmostí programu je jednoduché nastavení úrovně obtížnosti (počítání do tří, do pěti, do deseti, s přechodem přes desítku…, počítání s nulou, bez nuly…), jednoduché a přitom pestré prostředí (tisíce obrázků a stovky zvuků), nechybí zde krátké a veselé animace i odměna za správné vyřešení úkolů.
Program obsahuje celkem 56 úkolů, z nichž mnohé mají více variant a patří tak k nejkomplexnějším programům pro výuku matematiky pro základní stupeň..
Program Méďa počítá je nyní doplněn o zjednodušené ovládání programu. Nová verze programu vychází z vašich požadavků a z toho, co podle vás v programu Méďa počítá dosud chybělo.

MÉĎA ČTE - globální i slabikářové čtení
Program je evaluován u MŠMT ČR.
Tento program je zaměřen na čtení, skládání a doplňování slov nejen metodou analyticko syntetickou, ale je vhodný i pro nácvik globálního čtení. Každé z téměř tisíce slov je doplněno zvukem a obrázkem.
Slova lze skládat z písmen, slabik, nebo vybírat správné slovo ze seznamu nabídnutých slov. Ve všech úkolech lze zvolit mezi mezi zobrazováním malých nebo velkých písmen a vybírat ze dvou typů písma (patkové a nepatkové).
Řešení úloh lze doplnit hodnocením s možností zápisu do tabulky rekordů a lze si rovněž zvolit, zda skládané nebo hledané slovobude doplněno obrázkem, zvukem a nápovědním textem.
Program obsahuje celkem 19 úkolů pro skládání slov z písmen a slabik a pro výběr správného slova.

MÉĎA'99 - 5 starších programů
Obsahuje ucelený soubor výchovně vzdělávacích programů se zaměřením na rozvoj smyslového vnímání a komunikačních a poznávacích schopností, pozornosti, logického myšlení a paměti:
 - Pasivní sledování: první krůčky s počítačem
 - Výchova zrakově postižených: jednoduché úkoly na velkých obrázcích
 - Základní smyslová a rozumová výchova: základy logického myšlení
 - Smyslová a rozumová výchova pro pokročilé: pro předškoláky a 1. třídu
 - Piktogramy: program pro alternativní komunikaci pomocí obrázkových symbolů
Programy Méďa 99 obsahují na 150 úkolů, které v sobě zahrnují přes 800 obrázků a 700 piktogramů.
Programy Méďa 99 lze spustit na jakémkoli PC standardu IBM PC, vybaveném operačním systémem MS DOS nebo Windows 95/98 a vyšším a grafickou kartou umožňující zobrazit 256 barev.
Nyní můžete Méďu 99 spouštět i pod novějšími operačními systémy Windows 2000, XP, Vista.

Let's play math - základy matematiky v angličtině
Let´s Play Math je anglicky namluvený výukový a vzdělávací program zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni prvního stupně základní školy, který výchází ze své české předlohy - z programu MÉĎA POČÍTÁ. Program je vhodný pro jazykové školy, kde žáci i pedagogové ocení jeho přednosti: zábavný přístup k matematice kombinovaný s výukou angličtiny.
Program je namluven rodilým mluvčím, kanaďanem Johnem Turkem.
Program je rozdělen do čtyř kapitol a celkem obsahuje 43 úkolů, z nichž mnohé mají více variant.