altobr05
altobr01
altobr02
altobr03
altobr04

Altík (1PC)

Cena vč. DPH:4900,00 Kč
Sleva
Cena / kg:
i ve slovenské verzi
 
Varianty produktu
Vyberte z rozbalovacího menu jednu z licencí: 1PC - pro instituci, multilicence - pro neomezený počet PC, rodina - pro domácí použití

Program lze objednat i ve slovenské verzi zde  

Demoverzi tohoto programu si můžete stáhnout zde.

ALTÍK je počítačový program zaměřený na tvorbu komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby – to znamená nemohou mluvit, psát, znakovat atp. a tudíž jsou odkázáni na jiné způsoby komunikace.

Program je evaluován u MŠMT ČR.

Nabízíme vám novou verzi 2.00 programu ALTÍK, která obsahuje následující novinky a vylepšení.

1. Elektronická komunikační tabulka:
- již nemusíte tisknout, laminovat, vázat komunikační tabulky – stačí je vysázet, vzájemně propojit a zobrazit na počítači, například na tabletu nebo na notebooku
- elektronické tabulky lze vytvořit na stolním počítači a poté přes FLASH paměť nebo SD kartu přenést na tablet nebo jiný počítač a tam spustit Komunikační program, který je součástí programu Altík
- umožňuje propojit nekonečné množství tabulek různých formátů a pracovat s jejich vzájemným propojením ve stromové struktuře
- používá hlasové syntézy, ale lze si nahrát i vlastní zvuky
- neomezený formát, počet obrázků i struktura tabulky
- jednoduchá navigace přes tři tlačítka: Vpřed, Zpět a Domů
- možnost volání webu, externích programů, dalších obrázků
- lze definovat různé aktivní plochy (rozčlenění fotografie nebo obrázku na detaily)
- umožňuje ovládání jedním nebo dvěma spínači
POZOR! Program Altík verze 2.00 v sobě již obsahuje Komunikační program (spouštění elektronických komunikačních tabulek). Máte-li zakoupenu licenci Altíka na jeden počítač, platí tato licence i pro komunikační program. Potřebujete-li však spoustět komunikační program na více počítačích, nemusíte si kupovat multilicenci pro Altíka, stačí si k licenci Altíka na 1 PC přikoupit multilicenci pro komunikační program (viz. ceny uvedené výše).
2. Nový soubor piktogramů
3. Nové ovládání programu při sázení tabulek (pouhým přetažením objektu z okna sázení do šablony + filtrování seznamu obrázků dle zvolené obrázkové sady)
4. Přidány šablony pro další komunikátory (Go Talk 32 Express, Go Talk 32+, Story Sequencer, Big Button,..)

Starší verze programu Altík verze 1.20 obsahuje oproti verzi 1.10 následující vylepšení.

Nové obrázky a obrázkové sady
Do nové verze Altíka bylo přidáno:
   - 1458 fotek
   - 1228 barevných i černobílých symbolů Školy Gabriely Plechové
   - 492 obrázků a znaků Anity Portmann
Do nové verze programu bylo přidáno celkem 1048 nových pojmů a tak nyní v Altík obsahuje 2188 pojmů v různých grafických podobách.

Zlepšení funkcí tisku
 - V nové verzi programu najdete tiskový náhled stránky.
 - Místo tisku lze zvolit i vytvoření PDF souboru, což umožňuje vytisknout komunikační tabulku i na jiných počítačích.

Vylepšení práce při sázení do šablony
 - Zatržení zvolené obrázkové sady umožňuje přehlednější vyhledávání obrázků.
 - Při sázení obrázků můžete mít neustále zobrazen přesný náhled objektu.
 - Poklepáním na vybraném pojmu se ocitnete v odpovídající skupině a podskupině a můžete snadněji nalézt příbuzné výrazy.
 - Můžete sázet tabulky přímo do šablon pro vaše oblíbené komunikátory (GoTALK, SuperTalker, …).

Vylepšení práce s klienty
 - Při založení klienta lze přebírat data od libovolného klienta.
 - V tabulce klientů můžete tisknout jak celou tabulku tak i jednotlivé záznamy klientů.

V programu Altík si můžete pomocí počítače skládat obrázkové tabulky pro jednotlivé klienty. Program je určen pro pedagogy (rodiče), proto je jeho ovládání standardní (zásadní způsob ovládání je pomocí myši) – vychází z konvencí Windows XP a vyšších. Zde můžete kombinovat obrázky z různých sad (fotografie, reálné obrázky, piktogramy...), podle toho, jaké sady jsou v programu obsaženy. Program vám nabízí sázení obrázků do předem definovaných šablon, můžete si zde skládat samostatné objekty. Obrázky, text i rámečky můžete libovolně transformovat (zvětšovat či zmenšovat, měnit styly písem či orámování atp.). Vysázenou stránku můžete tisknout na formát A4, poté případně vložit do fólie či zalaminovat a využívat při běžné denní činnosti s klienty mimo počítač.
Program ALTÍK tedy v zásadě tvoří jednoduchý grafický editor úzce specializovaný na vytváření tabulek určených ke komunikaci.

Celý program je klientsky orientován. Záměrem tvůrců programu bylo vytvořit pružný a otevřený systém, který bude přizpůsobitelný individuálním požadavkům jednotlivých klientů. Proto si můžete pro každého klienta vytvořit originální databázi obrázků, seřazenou podle vámi definovaných logických vazeb a tyto obrázky nebo symboly následně využívat jak při vytváření tabulek pro konkrétní klienty, tak i pro nácvik komunikačních pojmů prostřednictvím úkolů zahrnutých v programu Altíkovy úkoly, který s programem Altík úzce spolupracuje.

Program ALTÍK vznikl za finančního přispění Nadace rozvoje občanské společnosti, projektu Phare Evropské unie. Na analýze se připomínkami a náměty podíleli CAAK Praha, Modrý klíč Praha, PŠ Praha 10 a Speciální škola Hradec Králové.

Doplňkové služby
- V případě, že si nebudete vědět rady s tvorbou komunikačních tabulek, můžeme vám je vytvořit a vytisknout i  zalaminovat a to na základě vámi poskytnuté slovní zásoby a struktury (kategorizace). Před tiskem budete vyzváni k odsouhlasení provedené práce a k případným korekturám. 
První hodina editace je zdarma, další práce je zpoplatněna od 200,- KČ/hod (vždy smluvní, vámi odsouhlasená cena + platba bankovním převodem,na fakturu, na základě výkazu provedené  práce). Cena za tisk a laminaci bude za režijní náklady (Oboustranný barevný tisk včetně laminace za cca 50 KČ). Tato nabídka platí i v tom případě, že nevlastníte program Altík. Lze se domluvit i na poskytnutí podkladů pro tisk a to ve formátu PDF  a nebo jako datový soubor pro Altíkr.

- Jako další službu vám můžeme nabídnout základní školení pro tento program a to buď formou osobní konzultace - maximálně pro 2 osoby - v naší kanceláři (Wellnerova 1, Olomouc) a nebo i přímo u vás v organizaci na vašich počítačích - maximálně pro 8 lidí. Na větším počtu se lze domluvit za příplatek.
Cena školení je 800,- KČ / hod. včetně DPH. Délka školení je 4 - 8 vyučovacích hodin, dle vámi požadovaného rozsahu. K celkové ceně školení je nutné připočítat režii (cestovné + ubytování, jen v případě velkých vzdáleností od Olomouce). Platba bankovním převodem,na fakturu se splatností.

-
K programu Altík si můžete zakoupit Tématickou komunikační tabulku, která obsahuje symboly Škol Gabriely Pelechové.


Ukázky z programu ALTÍK 

Při vlastní tvorbě komunikačních tabulek můžete kombinovat dva základní principy:

  • sázení grafických objektů (obrázků, textu a rámečků) do zvolené šablony
  • nezávislé sázení jednotlivých objektů

Tvorba komunikačních tabulek, tvoří jádro a podstatu programu. Zde si můžete pomocí počítače skládat obrázkové tabulky pro jednotlivé klienty, kteří nezvládají komunikaci obvyklými způsoby (řeč, písmo, znakování...). Předpokládáme, že tuto část programu budou využívat výhradně pedagogové, proto je její ovládání standardní (převážně "myšoidní") a vychází z konvencí Windows XP. Můžete zde kombinovat obrázky z různých sad (fotografie, reálné obrázky, piktogramy...), podle toho, jaké sady jste si k programu přikoupili. Program vám nabízí sázení obrázků do předem definovaných šablon, ale můžete si zde skládat i samostatné objekty. Obrázky, text i rámečky můžete libovolně transformovat (zvětšovat či zmenšovat, měnit styly písem či orámování atp.). Vysázenou stránku můžete tisknout na formát A4, poté případně vložit do fólie či zalaminovat a využívat při běžné denní činnosti s klienty mimo počítač.

Tuto část programu tedy tvoří jednoduchý grafický editor úzce specializovaný na vytváření tabulek určených ke komunikaci

Druhou část programu tvoří několik úkolů, které mají sloužit především k osvojení pojmů používaných při komunikaci. Skládá se z úkolů, které jsou zaměřeny na paměť, logické myšlení a skládání vět. Do jednotlivých úkolů si můžete umístit libovolné obrázky ze sad, které jsou distribuovány s programem, či které jste si k programu přikoupili. Předpokládáme, že tuto část programu budou využívat především klienti proto je její ovládání přizpůsobeno i tělesně a mentálně postiženým – úkoly lze ovládat jednou či dvěma klávesami.
Tato část programu se snaží zábavnou formou naučit vaše klienty naučit pojmy a symboly s nimi spojené, které budou následně používat při komunikaci prostřednictvím tabulek.

Celý program je klientsky orientován. Záměrem tvůrců programu bylo vytvořit pružný a otevřený systém, který bude přizpůsobitelný individuálním požadavkům jednotlivých klientů. Proto si můžete pro každého klienta vytvořit originální databázi obrázků, seřazenou podle vámi definovaných logických vazeb a tyto obrázky nebo symboly následně využívat jak při vytváření tabulek pro konkrétní klienty, tak i pro nácvik komunikačních pojmů prostřednictvím úkolů zahrnutých v programu.

Program vznikl za finančního přispění Nadace rozvoje občanské společnosti, projektu Phare Evropské unie. Na analýze se připomínkami a náměty podíleli CAAK Praha, Modrý klíč Praha, PŠ Praha 10 a Speciální škola Hradec Králové.

Výhodou sázení do šablony je, že se nemusíte starat o přesné umístění jednotlivých obrázků na tiskovou stránku – o to se postará program automaticky. Rovněž můžete jednoduše vybrat všem obrázkům na tiskové stránce jednotný grafický styl (typ a velikost písma, styl a barva rámečku...).
Při sázení do šablony vybíráte konkrétní obrázky z nabídnutých obrázkových sad a umísťujete je za předem daných podmínek na tiskovou stránku. Tyto podmínky určujete při definování vzhledu tiskové stránky, kdy si vlastně vytváříte šablonu, do které budete následně sázet jednotlivé objekty (obrázky, které budou případně doplněny textem a rámečkem). Při definování vzhledu stránky máte například možnost určit:
- pozici stránky (svisle/vodorovně)
- barvu podkladu stránky
- přesné rozložení objektů (obrázků) na stránce
- umístění prvního obrázku na stránce, velikost všech obrázků a velikost mezery mezi obrázky
- barvy pozadí řádků a sloupců stránky. (Barevné odlišení řádků či sloupců využijete pro jejich zvýraznění v tiskové sestavě. Například tak můžete v případě skládání vět zajistit, že všechny podměty v tisku budou zelené, přísudky červené a předměty modré.)

Při tvorbě tiskové stránky se nemusíte omezovat jen na předem definované šablony ale můžete sázet i zcela samostatné jednotlivé objekty. Můžete samozřejmě i kombinovat styl „sázení do šablony“ s přidáváním samostatných objektů na tiskovou stránku. Pak může vzniknout například takováto stránka:

Věty složené z obrázků (Kluk pije čaj. ....) byly na tiskovou stránku vysázeny pomocí Sázení do šablony, po jejich uložení na tiskovou stranu byly věty orámovány samostatným zeleným rámečkem. Dále byl na tiskovou stranu přidán titulek (Nácvik jednoduchých vět pro Magdičku) jako samostatný text. Pro zatraktivnění komunikační tabulky byla na tiskovou stránku umístěna fotografie Magdičky jako samostatný obrázek. Fotografie byla nakonec doplněna popiskou (Magdička) jako samostatným textem.

Na tiskové straně vám program umožní například:

  • navrátit se v několika krocích k původnímu stavu (funkce undo)
  • vymazat objekt
  • kopírovat objekt do clipboardu
  • "přilepit" objekt z clipboardu na tiskovou stranu
  • přemístit objekt na jiné místo na tiskové straně
  • rozšířit nebo zúžit objekt
  • zvýšit nebo snížit objekt
  • zvětšit nebo zmenšit objekt

Po celou dobu práce s programem máte možnost náhledu do všech obrázkových sad a vybrat si tak optimální grafickou podobu pojmu, který chcete použít do komunikační tabulky.