Při nácviku ovládání počítače a nebo tabletu pomocí pohybů očí a při přechodu od nácviku k rutinnímu používání tabulek pro alternativní komunikaci doporučujeme následující postup:

Inclusive EyeGaze Education: Irisbond – Bridges Canada