• vyplněný formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, formulář lze on-line vyplnit na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku 
  • občanský průkaz,
  • v případě, kdy žádáte o zvláštní pomůcku, jejíž pořizovací cena je nižší než 10.000 Kč, doložte vyplněný formulář "Doklad o výši čtvrtletních příjmů - příspěvek na zvláštní pomůcku", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má příjem, příp. další doklady uvedené na konci formuláře "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku",
  • v případě, kdy žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku, jejíž pořizovací cena je vyšší než 10 000 Kč, avšak nemáte dostatek finančních prostředků na úhradu 10% spoluúčasti na úhradě ceny zvláštní pomůcky, doložte:
  • vyplněný formulář "Doklad o výši čtvrtletních příjmů - příspěvek na zvláštní pomůcku", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má příjem,
  • vyplněný formulář "Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má majetek,
  • další doklady uvedené na konci formuláře "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku",

 

U pomůcky, jejíž cena je nižší než 10.000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce činí v současnosti  (2019) 3410 Kč, osminásobek je 27280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47760 Kč.

Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).

U pomůcek s cenou od 10.000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1.000 Kč je nutná vždy.

Pozn.: Vyplněné formuláře lze zaslat on-line, nebo poštou (raději doporučeně).