Osoby, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku:
Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. minimálně 1 rok). Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku. 

Podmínky nutné pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku :
1. zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo pro styk s okolím;

2. osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

Pomůcky na které přispívá Úřad práce:
Osobám s anatomickou nebo funkční ztrátou jedné končetiny nebo s těžkou funkční poruchou pohyblivosti: speciální komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení). Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnou i na pomůcku, která je srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedených ve vyhlášce. Je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

Cena pomůcky:
Rozhodující hranice pro získání příspěvku od ÚP je cena pomůcky do/od 10.000,- KČ včetně DPH.
Je-li cena pomůcky:

- Nad 10.000,-: nemusíte úřadu prokazovat žádné další skutečnosti.
- Do 10.000,-: musíte prokázat, že váš celkový příjem je nižší než osminásobek životního minima.
- Do 1.000,- : nemá význam žádat o příspěvek, protože spoluúčast žadatele činí minimálně 1.000,- KČ.
Pozn.: V odůvodněných případech lze samostatně oceněnou pomůcku zahrnout do sady (například speciální myš bez externího spínače by nebyla funkční). V tom případě lze uvažovat o příspěvku i v případě ceny nižší než 1.000,-  KČ.

Odpuštění 10% spoluúčasti:
V odůvodněných případech může ÚP odpustit žadateli finanční část spoluúčasti na získání speciální pomůcky. Minimální spoluúčast 1.000,- KČ však musí být vždy zachována. Pro odpuštění spoluúčasti musí být především splněno kritérium, že váš (tj. včetně všech členů společné domácnosti) celkový příjem je nižší než osminásobek životního minima.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek:
•Vyzkoušejte si a vyberte vhodnou pomůcku (u nás v PETITu, u vás doma, na semináři, na výstavě,…) a vyžádejte si od nás doporučení pro práci s vybranou pomůckou a cenovou nabídku.
•Na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého bydliště podejte žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky. K žádosti musíte doložit údaje podle §23 zákona, druh pomůcky a doklad o její ceně (doklad na vyžádání zašleme). formulář lze on-line vyplnit na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku 

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku má podle §23 zákona 329/2011 Sb. obsahovat:
•  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby,
•  doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období,
•  označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,
•  druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu,
•  určení způsobu výplaty dávky (převodem na účet, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů).

Co musíte na Úřadě práce předložit:
Především příslušný formulář žádosti, který  lze i vyplnit on-line na webu.  Vyplněný formulář doplňte čerstvými zprávami o vašem stavu od všech lékařů a dalších odborníků, kteří Vás mají v péči. Úřad práce vyzve Vašeho praktického (obvodního) lékaře, aby vypracoval souhrnnou zprávu o Vašem stavu. Proto je důležité, aby i on měl čerstvé zprávy o Vašem stavu od všech lékařů, kteří Vás mají v péči.
Přesný popis potřebných podkladů najdete zde.

Na základě údajů z vaší žádosti a odevzdaných dokumentů posoudí váš stav posudkový lékař a na základě jeho posudku pak Úřad práce rozhodne, zda máte nebo nemáte nárok na příspěvek na požadované pomůcky. Pokud rozhodne kladně, pravděpodobně si od Vás vyžádá cenovou nabídku firem, kde budete pomůcky pořizovat. Počítejte s tím, že se jedná o příspěvek, nikoli o úhradu celé pomůcky, a také s tím, že celé řízení může trvat delší dobu, kvůli přetížení posudkových lékařů. Během řízení máte právo nahlížet do příslušné dokumentace a tuto případně doplnit dalšími zprávami aj. dokumenty.
Kdyby byla Vaše žádost zamítnuta, můžete požádat Úřad práce o přezkum rozhodnutí, nebo se obrátit na některou z nadací, které pomáhají lidem s postižením.

V případě pochyb nebo nejasností se na nás obraťte, rádi vám poradíme.
Většinu námi nabízených pomůcek si můžete prohlédnout a vyzkoušet v naší kanceláři v areálu TOS Olomouc, Jiří Menšík PETIT, Tovární 1180/3, 77900 Olomouc. Předem se však, prosím, objednejte (telefonicky - 777600819, mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), abychom se Vám mohli plně věnovat.

Více: kompletní text..