- vyzkoušet systémy na diktování a ovládání počítače pomocí hlasu (MyDictate, MyVoice, Newton Dictate), nebo kombinaci těchto systémů s vybranou alternativní myší a klávesnicí  (viz výše), případně komplexního ovládání počítače pomocí alternativního spínače (Pillow, Grasp, Muscle, MicroLight, Ribon, SCATIR, Pneumatic, Sento...) anebo vybraného systému ovládání PC bez rukou (viz níže) v kombinaci s virtuální klávesnicí.

- vyzkoušet některý z programů pro ovládání počítače (Dwell Click, +Mouse, Grid 3).