- Využít software k rozvoji smyslových, paměťových, řečových a rozumových schopností (Méďa a obrázky, Méďa – barvy a tvary, Brepta, Atíkovy úkoly, Look to learn, Pasivní sledování…) a při výuce základů čtení (i globálního), psaní a počítání (ABC Maestro, Globální slabikář, Méďa čte, SymWriter, Méďa počítá, 22 Her…). Pro nácvik koordinace ruka-oko a práce s myší využít speciální programy (Honička a Trefa, Moje první myš, Look to learn...)

- K ovládání primárně používat dotykové obrazovky, případně doplňovat ovládáním přes klávesnici a myš. Při problémech s orientací a horší koordinaci oko-ruka využít alternativní klávesnici (+myš) s barevně odlišenými (nebo obrázkovými) klávesami (Clevy klávesnice, MID Medium, Clevy Mouse, Chester Mouse), či trackball (BigTrack)  i se spínači (Smoothie switch, Buddy Button, Big Red Twist, JellyBean Twist,…).