Při začátcích nácviku AAK je nejdůležitější, aby žák pochopil smysl komunikace, proto je nejdůležitější pozitivní motivace a „škola hrou“. Využíváme především jednoduché (jednovzkazové) komunikátory (BigPoint, Sound Lights, Big Button, BigMack, Smooth Talker, Clip Talker, No Touch Talker, ), mluvící hračky (Mluvící kostka, Turn-it Spinner, BigPoint nebo LittleMack ve velkém plyšákovi), a další zařízení pro podporu komunikace. U pokročilejších žáků s dobrými motorickými schopnostmi pak lze využít i vícevzkazové komunikátory (Foto Album, Interaktivní nástěnka, Story Sequencer, komunikátory GoTalk) a také tabletů nebo  počítačů s vhodnou aplikací (GoTalk NOW, Grid 3, Grid Player, Grid for iPad, Snap Core First... či vybrané aplikace zdarma). V případě špatných motorických schopností a horší koordinace pohybu horních končetin  je nutné využít speciálních pomůcek pro ovládání počítačů (Alternativní klávesnice, myši, spínače), nebo tabletů (pomůcky pro iPad).

Konkrétní komunikátor zvolte podle potřeb, motorických schopností a úrovně slovní zásoby uživatele.
Pro tvorbu obrázkových komunikačních tabulek, komunikačních knih a kartiček, nebo obrázku pro vybraný komunikátor můžete využít programy Altík, In Print či Boardmaker. Pro nácvik a podporu komunikace lze využít program SymWriter.

Z našich řešení na klíč můžeme doporučit:
Speech Mate TAB (Android): od 5.000,-
Snap TAB (Apple iOS): 15.900,-
Snap Surface GO (Windows): 21.900,-
GoTalk TAB (Apple iOS): 17.900,-
Grid TAB (Apple iOS): 24.900,-
Grid Suface GO (Windows):  32.900,-
Grid Surface PRO (Windows): 47.900,-