Počítačové programy odpovídající mentální úrovni žáka. Jako stimulační a motivační doplněk výuky čtení, psaní, výslovnosti, počítání k procvičování manipulace s penězi, paměti, zrakového vnímání, k utváření logických a časoprostorových vztahů, rozvoji komunikačních dovedností.

CD tituly:
- Dětský koutek 1–5 (Terasoft) – obsahuje pět dílů seřazených dle věkových období a dle témat.
- Psaní (pro nácvik sluchové analýzy a syntézy)
- Brepta (rozvoj řeči a jazyka)
- Méďa (přiřazování, rozlišování, třídění, postup a prostor, základy matematiky a čtení)
- Altík

PC programy, zejména od občanského sdružení Petit: umožňují ovládání i uživatelům s těžkým tělesným postižením, ale jsou určeny i pro osoby s mentálním postižením

- Psaní (pro nácvik sluchové analýzy a syntézy)
- Brepta (rozvoj řeči a jazyka)
- Méďa (přiřazování, rozlišování, třídění, postup a prostor, základy matematiky a čtení)