C.II.3 Softwarové vybavení  

C.II.3.1 Software pro rozvoj sluchového vnímání 5 000 Kč

Brepta, Globální slabikář, Altíkovy úkoly, Altíkův slovník,CITReader, Aplikace GoTalk NOW

 

C.II.4 IT vybavení                  

C.II.4.1 Počítač / tablet (podle potřeb žáka) 8 000 Kč

navrhneme optimální, nejnovější model počítače nebo tabletu dle vašich požadavků a potřeb

 

C.III.3 Softwarové vybavení

C.III.3.1 CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka 2 000 Kč

C.III.3.2 Software – podpora učebnic formou českého znakového jazyka 3 000 Kč

 

C.IV.3 Softwarové vybavení

C.IV.3.1 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka 9 000 Kč

C.IV.3.2 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase 12 000 Kč

 

C.IV.4 IT vybavení                 

C.IV.4.1 Počítač / tablet (podle potřeb žáka) Tablet 8 000 Kč

navrhneme optimální, nejnovější model počítače nebo tabletu dle vašich požadavků a potřeb 

 

C.V.1 Kompenzační pomůcky              

C.V.1.1 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3 000 Kč

jednovzkazové, sekvenční i vícevzkazové komunikátory (BigPoint, Sound Lights, Foto album, Sady komunikátorů, BigMack, LittleMack, Smooth talker, Attainment Talker 6 / 24, Story sequencer, GoTalk 4 / 9, Mluvící kostka), Osobní komunikační kniha, Velká komunikační kniha

 

C.V.3 Softwarové vybavení   

C.V.3.1 Komunikační program pro alternativní komunikaci 20 000 Kč 

Grid3, Grid for iPad, Sada Altík, BoardMaker, SymWriter, Globální slabikář, CITReader, Aplikace GoTalk NOW