2. Pomůcky pro indikaci hlasu nebo kvality zvuku, který žák vydává – PC programy a aplikace v tabletech, které „něco“ udělají, pokud se ozve zvuk, správně artikulovaný zvuk nebo zvuk potřebné vlastnosti – krátký, dlouhý, tichý, hlasitý.

Např.:

- Brepta
- aplikace pro tablety
- fonátor


3. PC programy (pro výrobu komunikačních tabulek, do hlasových komunikátorů nebo pro procvičování konkrétního jevu):

- BOARDMAKER – program slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek
- SYMWRITER – jednoduchý textový editor, ve kterém se při psaní textu objevují symboly. Součástí je český syntetický hlas.
- FONO – je soubor programů pro použití v logopedických ambulancích, ve školách pro děti s poruchami komunikačních schopností.
- BREPTA – výukový a diagnostický program nejen pro logopedy. Rozvíjí komunikativní dovednosti
- MÉĎA A OBRÁZKY – výukový a vzdělávací program zaměřený na smyslovou a rozumovou výchovu dětí
- MÉĎA ČTE – počítačový multimediální program určený pro všechny děti, které začínají číst.
- MÉĎA POČÍTÁ – program zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první a druhé třídy základní školy.
- PAVUČINKA – materiál (CD – pracovní listy) určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání

 

4. Aplikace do tabletů

- Pro výrobu komunikačních tabulek – CustomBoards (více v AppStore – pozn.: je digitální distribuční platforma pro aplikace pracující na systému Mac OS X; je vlastněn a řízen firmou Apple Inc).

- Pro přímé využití pro komunikaci – GridPlayer, SchoodScheld, Niki Talk + Tweet, Go Talk Now (více vAppStore).

 

5. Pomůcky s hlasovými výstupy pro jejich přehrávání – komunikátory s možností hlasové přehrávky a s podporou porozumění (možnost vložit obrázek do prostoru k tomu určenému), jednovzkazové, např. Gotalk 1, BigPoint, a vícevzkazové, např. GoTalk4/9/20/32.

 

6. Pomůcky pro budování náhradní nebo doplňující komunikace

PC programy

- Aplikace do dotykových tabletů (virtuální obchod v dotykových zařízeních – AppStore, Obchod Play),
inspirace na http://www.i-sen.cz

- Budování komunikace prostřednictvím metodiky VOKS (PECS)

- Znak do řeči – je kompenzační, doplňující a mnohdy i dočasný prostředek komunikace mezi osobami s narušenou komunikační schopností a jejich okolím. Použitím znaku pomáháme komunikovat formou, která je založena na řeči našeho těla, mimice a přirozených znacích a která se snadněji používá než mluvená řeč.

 

7. CD nebo aplikace se ZJ neslyšících pro budování plnohodnotné komunikace

- Znakujte s TamTamem, – aplikace podporující komunikaci mezi rodiči a jejich malými dětmi se sluchovým postižením (Google Play, AppStore)
- CD se slovníky znakového jazyka a kurzy ZJ na http://www.pevnost.com
- Nabídka knih, CD pro výuku ZJ, dokumentů o neslyšících
- FONO: www.emitplus.sk
- Pavučinka: http://www.tobias-ucebnice.cz/?11,pavucinka-luchove-vnimani-(interaktivni-ucebnice