U těžších forem dysfázie a dalších závažných forem NKS, kdy je výrazně narušena komunikace s okolím (např. těžké formy dysartrie, rinolálie, kombinované vady), je třeba využít pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK):
- komunikační tabulky vytvořené z fotografií
- komunikační tabulky GoTalk
- různé typy komunikátorů
- VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém
- piktogramy

PC technika, počítačové programy pro alternativní komunikaci, jako jsou:

- Symwriter
- Altík
- In Print
- Boardmaker
- Grid 3
- Snap Core First 
- CITReader


Dále se významnou kompenzační pomůckou se stal iPad se širokou škálou jak výukových programů, tak aplikací pro vytváření učebních materiálů, pro nácvik komunikace, porozumění a pro alternativní komunikaci. V současné době mají některé podobné aplikace i další typy tabletů s jiným operačním systémem než iPad (Android, Windows).

Aplikace pro alternativní komunikaci iOS (iPad):
- GoTalk Now
- Grid Player
- Grid for iPad
- Snap Core First

Aplikace pro alternativní komunikaci Android:
- Speech Mate
- Řečový asistent
- Niki Talk
- SymboTalk
- Spreadthesign
- Znakujte s TamTamem

Z našich řešení na klíč můžeme doporučit:
Speech Mate TAB (Android): od 5.000,-
Snap TAB (Apple iOS): 15.900,-
Snap Surface GO (Windows): 21.900,-
GoTalk TAB (Apple iOS): 17.900,-
Grid TAB (Apple iOS): 24.900,-
Grid Suface GO (Windows):  32.900,-
Grid Surface PRO (Windows): 47.900,-