I.V.1 Kompenzační pomůcky I.V.1.1 Viz předchozí stupně  (I.IV.)