tem_tabulka1
tem_tabulka2

Tématická komunikační tabulka

Cena vč. DPH:280,00 Kč
Sleva
Cena / kg:
 

Tabulka je určena především osobám s handicapem v oblasti řeči a komunikace – představuje ucelený startovací soubor symbolů umožňujících funkční a bezprostřední vyjádření osob využívajících formy alternativní a augmentativní komunikace (AAK / AAC). Symboly požité v tabulce byly vytvořeny na základě praktických zkušeností pedagogů ZŠ a PŠ Gabriely Pelechové. Při realizaci byl kladen důraz na jednoduchost a kognitivní srozumitelnost s cílem úspěšného a aktivního dorozumívání osob s handicapem se svým okolím.
Tabulka zahrnuje základní tematické okruhy každodenního života, které je možné libovolně rozšiřovat a přizpůsobovat. Symboly v tabulce jsou doplněny slovním pojmenováním a tak lze tabulku využít i pro výuku čtení globální metodou.
Všechny symboly uvedené v tabulce jsou také obsaženy v nové verzi programu Altík (verze 1.20), kde ovšem najdete mnohem více pojmů v různých grafických podobách.