PETIT HW-SW - úvodní strana Petit na Facebooku česky english
  Uživatel:
    Jméno: 
    Heslo: 
    Registrace nového uživatele
            Nákupní košík:
              Položek v košíku = 0
              Množství celkem = 0 ks
              Cena celkem = 0.00 Kč
              Cena celkem = 0.00 €


 

Vyhledávání na našich stránkách


Sady pomůcek


Sada HW pomůcek Sady HW pomůcekVýukové programy Petit

Méďa - barvy a tvary Méďa - barvy a tvary
Méďa a obrázky Méďa a obrázky
Méďa počítá Méďa počítá
Méďa čte Méďa čte
Méďa'99 Méďa'99
Let's play math Let's play math
Altík Altík
Altíkovy úkoly Altíkovy úkoly
Altíkův slovník Altíkův slovník
Když chybí slova Když chybí slova
Brepta Brepta
22 her 22 her
Globální slabikář Globální slabikář
Pasivní sledování Pasivní sledování
Honička, Chyť mě Honička, Chyť mě
1 klávesou 1 klávesou
Psaní Psaní
Čeština pro nevidomé Čeština pro nevidomé
Numerická tabulka Numerická tabulkaSady programů


Sada Logo Sada Logo
Sada programů Méďa Sada programů Méďa
Sada programů Altík Sada programů Altík
DVD Petit DVD PetitOstatní programy


Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Programy LifeTool Programy LifeTool
Programy pro alternativní komunikaci Programy pro alter. komun.
Programy pro nevidomé a slabozraké Programy pro nevidoméPomůcky


Počítač pro postižené Počítač pro postižené
Tablety Tablety
Pomůcky pro iPad Pomůcky pro iPad
Adaptéry a tlačítka Adaptéry a tlačítka
Klávesnice Klávesnice
Dotekové obrazovky Dotekové obrazovky
Komunikátory Komunikátory
Polohovací zařízení (alternativní myši) Alternativní myši
Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Knihy Knihy

 

Licenční podmínky

Jednouživatelská licence
Zakoupení jedné licence Vás opravňuje k provozování programu na jednom počítači. Po provedení jednorázové instalace funguje program pouze tehdy, je-li do mechaniky vloženo originální CD. Copyright mezi jiným znamená, že program nesmí být kopírován a rozmnožován. Je však dovoleno instalovat a používat tuto verzi na libovolném počtu počítačů za předpokladu, že k práci s programem je vložen do CD-mechaniky počítače vždy originální CD-ROM. Paralelní užití na více počítačích není dovoleno.

Víceuživatelská licence
Zakoupení víceuživatelské licence Vás opravňuje k instalaci a používání programu na libovolném počtu počítačů. Zakoupit lze pouze jednu víceuživatelskou licenci vázanou na adresu uživatele.
V případě víceuživatelské licence získáte program se speciálním kódem. Pomocí tohoto kódu je program instalován na jeden z počítačů. Umožňuje současné užívání programu na libovolném počtu počítačů, bez nutnosti vkládání originálního CD-ROMu. Instalace a užívání programu na jiné adrese, než je uvedeno v licenci, je zakázáno.

2 a 5-ti licence
Po zakoupení této licence obdržíte podle objednávky 2 nebo 5 jednotlivých CD s programem, vázaných na adresu uživatele. Instalace a licenční podmínky odpovídají jednouživatelské verzi.
V zásadě je u všech licencí na software LifeTool dovoleno pedagogům a terapeutům používat software také doma pro přípravu vyučování a terapie. Toto povolení ale neplatí pro žáky a klienty.
Archimedes - základy matematiky  česká verze programu

CENA: Archimedes 2.200,- Kč   (88,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Archimedes - multilicence 10.900,- Kč   (436,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Archimedes - 2 PC 3.300,- Kč   (132,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Archimedes - 5 PC 6.900,- Kč   (276,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program Archimedes

Archimedes je program určený pro výuku základů matematiky. Program byl vytvořen podle psychologických poznatků Jeana Piageta. Program procvičuje především základy počítání bez čísel. Pojmy menší-stejný-větší, tvoření skupin řad i čísel se procvičují pomocí názorného materiálu.
V úrovni "do 10" se procvičují základní matematické operace s čísly jako jsou sčítání/odčítání, hledání dvojic čísel se společným součtem, nebo doplňování správného čísla do desítky.
V úrovni "nad 10" najdete úlohy pro sčítání i odčítání do 100. Zvláštní pozornost je věnována matematickým operacím "přes desítku", kterým je věnován samostatný typ cvičení. Program obsahuje i úlohy na procvičování základů násobení a dělení.

Ovládání:
- myší nebo alternativní myší
- dotykovým monitorem
- jedním nebo více tlačítky s využitím automatického posuvu kurzoru (scanning)

Možnosti využití:
- v předškolním a mladším školním věku
- ve zvláštní škole
- pro osoby každého věku s potížemi v počtech (dyskalkulie)
- pro osoby s mentálním postižením
- pro osoby s tělesným postižením
Program Archimedes
Cílem je nabídnout co nejvíce cvičení. Abychom toho dosáhli, pomůžeme si znalostí vývojové psychologie. Zejména cvičení ve skupině Základy vycházejí z poznatků Jeana Piageta. Úkoly z oblasti základů matematiky: práce s číselnou řadou, řazení a třídění (tvoření skupin) jsou u Jeana Piageta považovány za předpoklad pro zvládnutí vlastního počítání a mají být bezproblémově ovládány. Proto je u dětí s problémy při numerickém počítání smysluplné vrátit se i zpětně k těmto cvičením a zautomatizovat tyto dovednosti. V dalších cvičeních - v rozsahu do 10 - stojí ve středu zájmu grafické znázornění početních případů. Toto znázorňování odpadá s vyššími stupni obtížnosti. Srovnat to můžeme s chováním dětí: při prvních pokusech o počítání používají prsty a postupem času toto pomocné znázorňování nepotřebují. Velice důležité je cvičení pro přechod přes desítku a cvičení pro odhadování číselných řad.
Program nabízí možnost učit se po malých krocích. Pomocí nastavení úrovně obtížnosti můžete přizpůsobit program schopnostem aktuálního klienta - jen to nastavení, které je optimálně přizpůsobeno úrovni učícího se, umožňuje rychlé pokroky v učení.
Po každém bloku úkolů (počet cvičení nebo čas) následuje graficky znázorněné hlášení, které ukazuje počet správných i špatných řešení a dobu cvičení. Slouží jako motivace pro další cvičení, případně jako potvrzení dosažených úspěchů.
CatchMe 2.0 - jak zacházet s myší  česká verze programu

CENA: Catch me 2.0 1.600,- Kč   (64,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Catch me 2.0 - multilicence 7.900,- Kč   (316,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Catch me 2.0 - 2 PC 2.500,- Kč   (100,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Catch me 2.0 - 5 PC 4.900,- Kč   (196,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program Catch Me 2.0

CatchMe je jednoduchý program určený pro výuku ovládání standardní i alternativní počítačové myši, jehož cílem je zvládnutí základních aktivit s myší (pohyb, kliknutí levým i pravým tlačítkem, dvojklik, přetažení). CatchMe je především vhodný pro děti i dospělé s motorickým problémy nebo tělesným handicapem. Množství variant nastavení programu umožňuje nácvik orientace na obrazovce, koordinaci oko ruka, i postupné naučení se správných pohybů s myší.
Vedle nácviku ovládání myši nabízí program i procvičování barev a tvarů, čísel a písmen a to v různých stupních obtížnosti. Program obsahuje i hry, které vás naučí ovládání myši zábavnou formou.

Ovládání:
- myší nebo alternativní myší
- dotykovým monitorem
- klávesnicí (pomocí nastavení "myš klávesnicí")

Možnosti využití:
- v předškolním a mladším školním věku
- ve zvláštní škole
- pro osoby s mentálním a tělesným postižením
- pro lidi, kteří začínají pracovat s počítačem
Program CatchMe 2.0
Cílem programu je naučit uživatele ovládat počítač prostřednictvím počítačové myši, nebo její alternativy (joysticku, tlačítkové myši, klávesnice ...).
Nácvik ovládání PC pomocí myši lze rozčlenit do několika fází, které vycházejí z konceptu koordinace oko-ruka. Schopnost koordinace oko-ruka je předpokladem pro úspěšný nácvik práce s myší. Jejím obsahem je dovednost ukázat rukou nebo prstem na objekty, které byly zaměřeny okem.
Problémy, které mají lidé s postižením při ovládání PC pomocí myši jsou různé. U lidí s pouze tělesným postižením jsou to spíše problémy s uchopením myši jako nástroje, u lidí s mentálním postižením jsou to častěji problémy s koordinací.
Pro obě skupiny a samozřejmě také pro lidi s kombinovaným postižením se program pro výuku CatchMe ukazuje jako vysoce účinný nástroj pro zvládnutí práce s myší.

Jeho podstatnou předností je, že:
- objekty nejsou redukovány na velikost standardního kurzoru myši, ale mohou být mnohonásobně zvětšeny
- program může být individuálně přizpůsoben schopnostem uživatele. Tak je možné dosahovat rychlých úspěchů
- úroveň obtížnosti programu může být nastavována plynule, a tak může být uživatel neustále motivován k zlepšení svého výkonu
- obrazovka není přeplněna nepodstatnými, pozornost odvádějícími informacemi a objekty (s výjimkou, že je tento způsob cíleně používán pro trénování koncentrace)
- program je možné díky individuální přizpůsobivosti používat pro děti i dospělé a může být doplňován také vlastními obrázky a zvuky.

Fáze nácviku práce s myší:

1. Prostá koordinace oko-ruka
Schopnost ovládat počítač pomocí prstů, pohybem po dotykové obrazovce, zatím bez možnosti ovládání pomocí myši.
Způsob ovládání:
Dotykový monitor (Touchscren)
Nastavení programu:
- začít cvičením s dvojicemi a cvičeními bez dalších předmětů
- nastavit co největší, lehce dosažitelné předměty
- používat vlastní obrázky (pozadí, předměty, …) a zvuky
- nepoužívat pohybující se objekty

2. Koordinace oko-ruka-obrazovka (1 dimenzionální)
Schopnost pohybovat prostřednictvím myši nebo podobného zařízení
jedním směrem: doprava a doleva, nebo nahoru a dolů (jen horizontálně, nebo jen vertikálně). Oko přitom střídavě sleduje ruku a kurzor myši na obrazovce.
Způsob ovládání:
2 externí tlačítka, 2 kurzorové klávesy (šipky) na klávesnici, joystick s omezením směrů nebo pohyb myší jen doprava a doleva, nebo jen dopředu a dozadu (bez klikání).

3. Koordinace oko-ruka-obrazovka (2 dimenzionální)
Schopnost pohybovat pomocí myši nebo podobného zařízení doprava/doleva a nahoru/dolů (horizontálně i vertikálně). Oko přitom střídavě sleduje ruku a kurzor myši na obrazovce.
Způsob ovládání:
4 externí tlačítka, 4 kurzorové klávesy (šipky) na klávesnici, joystick nebo pohyb myší všemi směry (bez klikání).

4. koordinace oko-ruka-obrazovka (2 Dimenzionální + speciální funkce)
Schopnost pohybovat pomocí myši nebo podobného zařízení všemi směry společně s ovládáním tlačítek myši. Oko přitom někdy střídavě sleduje ruku a kurzor myši na obrazovce.
Způsob ovládání:
5 externích tlačítek, 4 kurzorové klávesy (šipky) na klávesnici + mezerník nebo Enter, joystick s tlačítkem a pohyb myší ve všech směrech + levé tlačítko myši
Ovládání pomocí myši různými způsoby:
- kliknutí
- dvojklik
- klikni a táhni (Drag&Drop)

5. Plnohodnotná koordinace oko-ruka-obrazovka
Schopnost pohybovat pomocí myši nebo podobného zařízení všemi směry společně s ovládáním tlačítek myši. Oko přitom sleduje pouze kurzor myši na obrazovce.
Způsob ovládání:
5 externích tlačítek, 4 kurzorové klávesy (šipky) na klávesnici + mezerník nebo Enter, joystick s tlačítkem a pohyb myší ve všech směrech + levé tlačítko myši Nastavení programu:
- využít všechna cvičení programu
- používat stále více různých předmětů na hrací ploše
- povolit pohybování objektů
Ovládání pomocí myši různými způsoby:
- kliknutí
- dvojklik
- klikni a táhni (Drag&Drop)
Kon-Zen - trénink koncentrace a myšlení  česká verze programu

CENA: Kon-Zen 2.200,- Kč   (88,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Kon-Zen - multilicence 10.900,- Kč   (436,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Kon-Zen - 2 PC 3.300,- Kč   (132,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Kon-Zen - 5 PC 6.900,- Kč   (276,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program Kon-Zen

Kon-Zen je program určený k tréninku koncentrace a myšlení pomocí vizuálních cvičení. Tři typy cvičení (Páry, Přiřazení, Bleskovka) umožňují nezávislé nastavení. Tak může být nastaven různý stupeň obtížnosti pro každé cvičení.
V nejlehčí úrovni se používají geometrické tvary, ve střední úrovni s půlkruhy a čtvrtkruhy a v nejtěžší úrovni s osminovými a šestnáctinovými kruhy. Program umožňuje procvičování písmen a číslic. Pomocí programu se procvičuje vizuální vnímání, prostorové myšlení, pozornost, rychlost a krátkodobá paměť.

Ovládání:
- myší nebo alternativní myší
- dotykovým monitorem
- jedním nebo více tlačítky s využitím automatického posuvu kurzoru (scanning)

Možnosti využití:
- pro děti od 5 let
- pro osoby s poruchami vizuálního vnímání
- pro osoby s poruchami čtení a pravopisu
- pro starší osoby k procvičování výkonu paměti
- pro osoby, které chtějí zlepšit schopnost koncentrace
Program Kon-Zen
Najdi dvojice
Tento druh cvičení je zaměřen na výběr stejných předmětů na hracím poli. Vybrané předměty se přesunují do rámečku, kde mohou být ještě jednou zkontrolovány. Správnost volby se potvrzuje kliknutím na tlačítko OK. Až do tohoto okamžiku potvrzení existuje možnost vrátit již vybrané předměty zpět na hrací plochu a to opětovným kliknutím. Při této hře jde tedy čistě o vizuální srovnávání a schopnost vybrat stejné předměty z více možností. Čas zde zpravidla nehraje žádnou roli.

Rychle přiřaď
V rámečku se zobrazuje jeden předmět a úkolem hry je najít stejný na hracím poli. Vrácení jednou vybraného předmětu již není možné. Cvičení je koncipováno tak, že zde čas může hrát jistou roli, stejně tak jako roste role pozornosti (koncentrace) a obtížnosti různých herních variant.

Bleskovka
V rámečku se objeví na určitý čas předmět, pak zmizí a po určité chvíli se opět objeví mezi ostatními předměty, mezi nimiž má být vyhledán. U tohoto druhu cvičení hraje rozhodující roli krátkodobá paměť. Tím, že čas zobrazení předmětu (schopnost příjmu informace) i čas daný k zapamatování je možné různě nastavovat, je toto cvičení zvláště vhodné pro osoby, které se v těchto dovednostech chtějí cvičit nebo zdokonalovat.
Pablo - počítačové omalovánky  česká verze programu

CENA: Pablo 1.900,- Kč   (76,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Pablo - multilicence 9.900,- Kč   (396,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Pablo - 2 PC 2.900,- Kč   (116,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
Pablo - 5 PC 5.900,- Kč   (236,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program Pablo

Pablo obsahuje šest úkolů pro omalování obrázku s rostoucím stupněm obtížnosti. V prvním úkolu se k omalování využívá jediná klávesa (tlačítko), úkoly 2-4 se ovládají pomocí jedné nebo dvou kláves (tlačítek). Poslední dvě úlohy, určené pro kreativní malování a domalování, se ovládají pomocí myši. Program obsahuje 350 různých předloh připravených k omalování. Předlohy jsou rozděleny do různých stupňů obtížnosti. V programu můžete využít vlastní (předem naskenované nebo nafocené) předlohy.

Ovládání:
- myší nebo alternativní myší
- dotykovým monitorem
- jedním nebo více tlačítky s využitím automatického posuvu kurzoru (scanning)

Možnosti využití:
- pro děti i dospělé s mentálním a/nebo tělesným postižením
- pro lidi, kteří začínají pracovat s počítačem
- pro rozvíjení kreativity (tvorba vlastních originálních obrázků)
- pro procvičování postřehu
- jako trénink pro obsluhu klávesnice, myši, nebo externích tlačítek
Program Pablo
Cílem programu je umožnit dětem a osobám s postižením malování na počítači. PABLO lze také dobře využít při různých terapiích.

PABLO jsou kreativní omalovánky.

Pro děti a osoby, které nemohou malovat svýma rukama se PABLO hodí jako adekvátní počítačová náhrada. V programu je možné předlohy vybarvovat i domalovávat. Lze k tomu využít všechny nabízené, nebo jen některé barvy. Hotové obrázky se dají vytisknout. Také všechny předlohy mohou být vytištěny a lze je pak využít při malování bez počítače.
V programu je možné využít libovolnou předlohu z nabízených 350, nebo můžete využít vlastních, do programu dodaných, předloh.

Cvičení v programu jsou seřazena podle obtížnosti a náročnosti. Jednotlivá cvičení slouží jako vzdělávací kroky a mohou tak být začleněna do rozsáhlejšího terapeutického konceptu.

Následující úvahy Vám mají pomoci používat rychle a efektivně cvičení programu k terapeutickému působení:

Krok 1: Vybarvování jedním tlačítkem
První cvičení umožňuje pochopení principu akce a reakce (příčiny a následku). Jako spouštěč (příčina) může sloužit kliknutí myší (levým nebo pravým tlačítkem) nebo stisknutí klávesy (mezerník, Enter nebo externího spínače). Jako následek této akce se provede vybarvení bílé plochy a ozve se doprovodný zvuk.
Z hlediska psychologie učení je důležité, že při tomto kroku je velice snadno dosaženo cíle a není možné chybovat.

Krok 2: Vybarvování s možností volby barvy pomocí 1 nebo 2 tlačítek
Ve druhém kroku jsou možnosti rozšířeny o aktivní volbu barvy. Maluje se již jen levým tlačítkem myši nebo mezerníkem (nebo jiným odpovídajícím tlačítkem dle nastavení). Pravým tlačítkem myši nebo klávesou Enter (nebo jiným odpovídajícím tlačítkem dle nastavení) lze rychle měnit barvu. Změna barev může ale probíhat i automaticky (nastavením funkce skenování) a tak je aktivní výběr barev možný i při ovládání pouze jediným tlačítkem. Při ovládání jedním tlačítkem doporučujeme redukovat paletu barev.

Krok 3: Házení balónku s barvou s volbou barvy pomocí 1 nebo 2 tlačítek
V tomto cvičení je balónek s barvou, který krouží kolem předlohy, vrhán do středu obrázku a jednotlivá pole obrázku jsou pomalovávána prostřednictvím vzniklých skvrn (kaněk).
V této fázi se nám objevuje správné načasování kliknutí jako další důležitá dimenze. K úspěšnému malování nestačí kliknout v jakémkoliv zvoleném čase - je třeba se naučit, že určitá místa předlohy budou vymalována pouze tehdy, bude-li kliknutí následovat v konkrétním, určitém čase. Po kliknutí se balónek s barvou pohybuje podél vodící linie a vymaluje první volné pole, na které dopadne.
Změna barev je opět možná pravým tlačítkem myši nebo stisknutím klávesy Enter (nebo jiným odpovídajícím tlačítkem dle nastavení). Automatická změna barvy při 2-tlačítkovém ovládání nastane po jedné celé otáčce od poslední změny barvy.
Při ovládání jedním tlačítkem nastává změna barvy automaticky a zobrazuje se na levém vrchním okraji.

Krok 4: Malování podle předlohy s volbou barev pomocí 1 nebo 2 tlačítek
V tomto kroku můžete malovat podle předlohy. Ovládání je opět 1 nebo 2 tlačítky, obvyklým způsobem (viz. krok 2). Cvičení je možné používat zejména jako trénink vnímání. Po vyplnění poslední plochy jsou špatně vybarvené části odstraněny a je možné vybarvení korigovat.

Krok 5: Volné malování pomocí myši
Toto cvičení nabízí možnost kreativního malování a vybarvování. Tentokrát ovšem s použitím myši. Je také vhodné jako jednoduchý trénink práce s myší.
Cvičení je možné používat s různým zadáním, např. „maluj s co nejpřírodnějšími barvami“, nebo „ maluj symetrické mandaly“.

Krok 6: Malování podle předlohy pomocí myší
V tomto cvičení můžete stejně jako v kroku 4 malovat podle předlohy, tentokrát ovšem s použitím myši.
WheelSim - trenažér jízdy na elektrickém invalidním vozíku  english version

CENA: WheelSim 2.200,- Kč   (88,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
WheelSim - multilicence 10.900,- Kč   (436,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
WheelSim - 2 PC 3.300,- Kč   (132,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
WheelSim - 5 PC 6.900,- Kč   (276,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

POZOR – program WheelSim je zatím pouze v anglické verzi !!!
Program WheelSim

WheelSim má za úkol podpořit výuku ovládání elektrického invalidního vozíku pomocí simulace na počítači. Program slouží (díky možnostem detailního vyhodnocení každé jízdy) také pro diagnostiku a terapii klientů a může být použit i jako jednoduchá hra sloužící pro nácvik zručnosti, postřehu a jemné motoriky.
Trénink jízdy na elektrickém invalidním vozíku pomocí tohoto programu je možný ve 4 úrovních:

Úroveň A - Jízda po parku bez vyznačené trasy
Program WheelSim - úroveň A
V této úrovni si můžete vyzkoušet způsoby ovládání vozíku při různých rychlostech, aniž byste museli dodržovat předepsanou trasu. Můžete jezdit i mimo cesty, případně narážet do překážek, aniž by se vám počítaly chyby a čas.

Úroveň B - Jízda parkem s vyznačenou jednoduchou trasou
Program WheelSim - úroveň B
V této úrovni již musíte respektovat vyznačenou trasu. Pro úspěšné absovování této úrovně musíte projet 3 kola a zároveň projet všemi kontrolními body. Při chybě (vybočení z trasy) se vám připočítává čas. Nejúspěšnější vozíčkář je ten, který projede určenou trasu v co nejkratším výsledném čase. Výsledky jsou zaznamenány do statistiky.

Úroveň C - Jízda parkem s vyznačenou složitější trasou
Program WheelSim - úroveň C
Stejný princip jako v předešlé úrovni, jen cesta je složitější.

Úroveň D - Jízda parkem i ulicí
Program WheelSim - úroveň D
Opět stejný princip, jako v úrovni B, s tím rozdílem, že trasa vede i ulicí s dopravními sitacemi. Kromě dodržení trasy se tak učíte i správnému chování na ulici a především na přechodech a to jak se světelnou křižovatkou tak i bez ní.
PlayWithMe - společné hraní na počítači  česká verze programu

CENA: PlayWithMe 2.200,- Kč   (88,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PlayWithMe - multilicence 10.900,- Kč   (436,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PlayWithMe - 2 PC 3.300,- Kč   (132,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PlayWithMe - 5 PC 6.900,- Kč   (276,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program PlayWithMe

PlayWithMe je souhrn veselých a mnohotvárných her, které mohou být ovládány pomocí 1 nebo 2 tlačítek. Ve všech hrách se utkáte se spoluhráčem/kou. Buď hrajete sám/a proti počítači, nebo společně s druhým spoluhráčem/kou. Při některých hrách vystupujete proti sobě jako soupeři, v jiných si musíte naopak vzájemně pomáhat, abyste dosáhli cíle.

Trénuje se timing, reakční schopnosti a prozíravé myšlení. Program je vhodný jako pokročilý tréninkový program pro ovládání tlačítek a umožňuje (společné) zkušenosti hraní na počítači.

Možnosti použití:
• mateřské školy, raná péče
• trénink ovládání tlačítek
• ergoterapie
• pro děti s tělesným postižením
• (společné) hry

Způsob obsluhy:
• myš
• klávesnice
• skenování pomocí 1 nebo 2 kláves
PuzzleWorld - soubor známých puzzle  česká verze programu

CENA: PuzzleWorld 1.900,- Kč   (76,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PuzzleWorld - multilicence 9.900,- Kč   (396,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PuzzleWorld - 2 PC 2.900,- Kč   (116,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)
PuzzleWorld - 5 PC 5.900,- Kč   (236,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

Program PuzzleWorld

PuzzleWorld je soubor známých puzzle her převedených do počítače. Celkem nabízí čtyři různé hry - Náklaďák, Objekty, Kostka a Klasické puzzle. Děti s tělesným omezením, pro které je obtížné běžné puzzle, mohou ho skládat pomocí PuzzleWorldu na počítači.

K dispozici jsou více ne sto obrazců, obrázků a fotek - seřazeny tématicky. Program slouží jako hra, ale také jako procvičování vnímání a zacházení se vstupním zařízení PC.

Možnosti použití:
• mateřské školy, raná péče, předškolní příprava
• integračně-kreativní vyučování
• děti s tělesným a/nebo duševním postižením

Ovládání:
• myš nebo alternativní přístroj
• dotykový monitor
• skenování pomocí 1, 2, nebo 3 kláves

Rozšiřitelnost:
Podkladový materiál ke hře může být rozšířen o vlastní obrázky.
Demoverze programů LifeTool  česká verze programu

CENA: Demoverze LifeTool 0,- Kč   (0,- €) Vložit do košíku(vložit do košíku)

 

Veškeré materiály použité na této stránce jsou ve vlastnictví občanskému sdružení PETIT.
                Jejich kopírování a další rozšiřování je možné pouze s výslovným souhlasem výše uvedeného sdružení.

 

Design by (Petit)