PETIT HW-SW - úvodní strana Petit na Facebooku česky english
  Uživatel:
    Jméno: 
    Heslo: 
    Registrace nového uživatele
            Nákupní košík:
              Položek v košíku = 0
              Množství celkem = 0 ks
              Cena celkem = 0.00 Kč
              Cena celkem = 0.00 €


 

Vyhledávání na našich stránkách


Sady pomůcek


Sada HW pomůcek Sady HW pomůcekVýukové programy Petit

Méďa - barvy a tvary Méďa - barvy a tvary
Méďa a obrázky Méďa a obrázky
Méďa počítá Méďa počítá
Méďa čte Méďa čte
Méďa'99 Méďa'99
Let's play math Let's play math
Altík Altík
Altíkovy úkoly Altíkovy úkoly
Altíkův slovník Altíkův slovník
Když chybí slova Když chybí slova
Brepta Brepta
22 her 22 her
Globální slabikář Globální slabikář
Pasivní sledování Pasivní sledování
Honička, Chyť mě Honička, Chyť mě
1 klávesou 1 klávesou
Psaní Psaní
Čeština pro nevidomé Čeština pro nevidomé
Numerická tabulka Numerická tabulkaSady programů


Sada Logo Sada Logo
Sada programů Méďa Sada programů Méďa
Sada programů Altík Sada programů Altík
DVD Petit DVD PetitOstatní programy


Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Programy LifeTool Programy LifeTool
Programy pro alternativní komunikaci Programy pro alter. komun.
Programy pro nevidomé a slabozraké Programy pro nevidoméPomůcky


Počítač pro postižené Počítač pro postižené
Tablety Tablety
Pomůcky pro iPad Pomůcky pro iPad
Adaptéry a tlačítka Adaptéry a tlačítka
Klávesnice Klávesnice
Dotekové obrazovky Dotekové obrazovky
Komunikátory Komunikátory
Polohovací zařízení (alternativní myši) Alternativní myši
Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Knihy Knihy

 
Český jazyk pro zrakově postižené – výukový počítačový program se zaměřením na procvičování  česká verze programu

Program si můžete zdarma stáhnout zde (velikost instalačního programu je 5,4 MB).
Manuál k programu Český jazyk pro zrakově postižené si můžete přečíst a stáhnout zde.

Program byl vytvořen v rámci projektu SIPVZ 0670P2005. Na jeho vytvoření se podíleli speciální pedagogové ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno a občanské sdružení PETIT.

Naším záměrem bylo vytvořit počítačový program zaměřený na výuku, zkoušení a procvičování mluvnice jazyka českého (pravopis, jazykové jevy, rozbory, …), který bude určen především jako doplněk pro vzdělávání nevidomých a slabozrakých žáků 5. – 9. ročníku v celé České republice.

Použití programu nevidomými limituje grafickou úpravu programu a určuje i jednoduchost ovládání. Celý program dodržuje zásady Blind Friedly. Všechny informace zobrazené na monitoru jsou uživateli předčítány prostřednictvím "screenreaderu" – Jaws, za podpory českého prostředí Hlas.

Popis programu

Informace zobrazené na monitoru jsou vždy zobrazeny (a čteny) ve stejném logickém pořadí (popis úkolu, zadání, možnosti řešení), což usnadňuje uživatelům orientaci na ploše.

V distrubuované verzi je již program ve všech svých úkolech naplněn velkým množstvím slov, slovních spojení a vět, které vycházejí ze současné metodiky a doporučené literatury pro český jazyk. V programu je možnost vybírat procvičovaná slova, slovní spojení a věty i doplňovat nová slova, slovní spojení a věty pro všechna cvičení, takže program může být vhodným dynamickým pomocníkem pro pedagogy a pro žáky může být naplněn vždy novým obsahem. Samozřejmostí programu je zvukové a hlasové vyjádření pochval či "pokárání", zobrazit dosažené výsledky jednotlivých žáků, nebo zvolit režm testu (což může být podkladem pro hodnocení žáka).

Program je vytvořen tak, aby splňoval zásady SIPVZ, mohl být bez problémů evaluován a poskytnut zdarma všem školám, které o používání programu projeví zájem. Program byl vytvořen pro operační systém Windows XP a můžete si jej stáhnout zde.
Nezbytnou podmínkou pro používání programu je nainstalovaný "screenreader" Jaws, s podporou českého prostředí Hlas.

Osnova programu:
  - psaní i/y uprostřed slov
  - koncovky podstatných jmen
  - koncovky přídavných jmen
  - psaní s/z
  - zdvojené souhlásky
  - psaní ě/je a ě/ně
  - pravopis zájmen
  - velká písmena
  - psaní čárek
  - shoda podmětu s přísudkem
  - slovní druhy
  - větné členy
  - rozbor souvětí

Při tvorbě programu jsme úzce spolupracovali se ZŠ a MŠ pro zrakově postižené ul. Kamenomlýnská 1a, Brno. Spolupracující škola zajistila především metodický dohled nad tvorbou programu tak, aby vyhovoval nevidomým žákům a zajistila i naplnění programu vhodnými slovy, slovními spojeními, větami a jazykovými jevy.

Vývoj programu byl financován z prostředků MŠMT ČR.
Úvodní obrazovka
V nabídce úloh programu si můžete vybrat ze šestnácti různých úkolů, ve kterých si žáci mohou procvičit svou znalost Českého jazyka a pravopisu.
V režimu TEST můžete zadávat i chybné odpovědi - program vyhodnotí, kolik chyb jste udělali. V režimu CVIČENÍ musíte odpověď opakovat tak dlouho, dokud není správná.
Obrazovka úkolu Doplň správné I - vyjmenovaná slova
Toto je situace v úkolu "Doplň správné I – vyjmenovaná slova". Počítač nejdříve přečte zadání, které si můžete kdykoliv znovu přečíst z titulku okna programu. Kurzorovými klávesami (nahoru/dolů) si vybíráte mezi I/Y, tak, aby bylo zadané slovo gramaticky správně.
Obrazovka úkolu Věty
Nejsložitěší úlohou programu jsou "Věty", ve kterém žáci řeší větný rozbor.
Celý rozbor probíhá v několika krocích:
  - Nejdříve musí žák rozebrat souvětí do jednotlivých vět.
  - V dalším kroku se určují všechny hlavní věty rozebíraného souvětí.
  - V dalším kroku žák učuje druhy všech vedlejších vět.
  - V posledním kroku se určují vztahy mezi větami.

 

Veškeré materiály použité na této stránce jsou ve vlastnictví občanskému sdružení PETIT.
                Jejich kopírování a další rozšiřování je možné pouze s výslovným souhlasem výše uvedeného sdružení.

 

Design by (Petit)