PETIT HW-SW - úvodní strana Petit na Facebooku česky english
  Uživatel:
    Jméno: 
    Heslo: 
    Registrace nového uživatele
            Nákupní košík:
              Položek v košíku = 0
              Množství celkem = 0 ks
              Cena celkem = 0.00 Kč
              Cena celkem = 0.00 €


 

Vyhledávání na našich stránkách


Sady pomůcek


Sada HW pomůcek Sady HW pomůcekVýukové programy Petit

Méďa - barvy a tvary Méďa - barvy a tvary
Méďa a obrázky Méďa a obrázky
Méďa počítá Méďa počítá
Méďa čte Méďa čte
Méďa'99 Méďa'99
Let's play math Let's play math
Altík Altík
Altíkovy úkoly Altíkovy úkoly
Altíkův slovník Altíkův slovník
Když chybí slova Když chybí slova
Brepta Brepta
22 her 22 her
Globální slabikář Globální slabikář
Pasivní sledování Pasivní sledování
Honička, Chyť mě Honička, Chyť mě
1 klávesou 1 klávesou
Psaní Psaní
Čeština pro nevidomé Čeština pro nevidomé
Numerická tabulka Numerická tabulkaSady programů


Sada Logo Sada Logo
Sada programů Méďa Sada programů Méďa
Sada programů Altík Sada programů Altík
DVD Petit DVD PetitOstatní programy


Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Programy LifeTool Programy LifeTool
Programy pro alternativní komunikaci Programy pro alter. komun.
Programy pro nevidomé a slabozraké Programy pro nevidoméPomůcky


Počítač pro postižené Počítač pro postižené
Tablety Tablety
Pomůcky pro iPad Pomůcky pro iPad
Adaptéry a tlačítka Adaptéry a tlačítka
Klávesnice Klávesnice
Dotekové obrazovky Dotekové obrazovky
Komunikátory Komunikátory
Polohovací zařízení (alternativní myši) Alternativní myši
Programy pro ovládání PC Programy pro ovládání PC
Knihy Knihy

 
V programu Brepta pracujete s 1.200 zvukovými podněty, které jsou spojeny s obrázky a jsou rozčleněny do kapitol, podle konkrétních zvukových podnětů. V programu budete pracovat se:
- zvuky
- citoslovci
- slabikami
- souhláskami
- samohláskami
- obecnými slovy
- větami
Program lze přizpůsobit (pomocí jeho nastavení) úrovni jakéhokoliv klienta.
Každé nastavení lze uložit a kdykoliv příště se k němu vrátit.
Program lze ovládat jen pomocí dvou kláves (Mezerník a Enter).
Přímý a rychlý vstup do různých akcí, které program nabízí, je možný přes lištu ikon a informací, která je na obrazovce úkolu umístěna vždy na pravé straně obrazovky.

Z úkolů programu jsme do této ukázky vybrali:

1. V úkolech "Srovnání" se snažíte rozpoznat dva po sobě jdoucí zvukové podněty a určit, zda byly shodné či různé. Pro určení shody či neshody zvukových podnětů slouží diskriminační symboly. Symbol pro stejné zvukové podněty je vždy vlevo a symbol pro různé zvukové podněty vždy vpravo. Po spuštění úkolu se objeví vámi zvolené symboly a ozvou se vždy dva zvukové podněty, odpovídající kapitole programu ze které byl úkol Srovnání spuštěn.
Obrazovka úkolu pro srovnání zvuků

2. V úkolech "Přiřazení obrázku ke zvukovým podnětům" se snažíte rozpoznat zvukové podněty a přiřadit k nim odpovídající obrázky.
Po spuštění úkolu se objeví dva nebo čtyři obrázky (podle nastavené úrovně obtížnosti) a ozve se jeden až tři zvukové podněty (opět podle úrovně obtížnosti) odpovídající kapitole programu ze které byl tento úkol spuštěn. Úkol má čtyři úrovně obtížnosti.
Obdobné úkoly jsou i na "Sluchovou paměť", kde se snažíte rozpoznat a zapamatovat zvukové podněty a následně k nim přiřadit odpovídající obrázky.Po spuštění úkolu se nejdříve ozve jeden až tři zvukové podněty (podle nastavené úrovně obtížnosti). Po časové pauze (kterou si můžete sami nastavit v parametrech pro úkol) se objeví dva nebo čtyři obrázky (opět podle úrovně obtížnosti).
Obrazovka úkolu na sluchovou paměť

3. V úkolech "Výběr z řady zvuků (slov)" se nejdříve na obrazovce objeví velký obrázek. Následně se z počítače postupně ozve řada zvukových podnětů. Vaším úkolem je rozhodnout se, který zvukový podnět patří ke zobrazenému obrázku.
Obrazovka úkolu Výběr z řady zvuků

4. Úkol "Řetězec slov" jistě znáte pod názvem SLOVNÍ FOTBAL.
Vaším úkolem bude seřadit slova do řetězce tak, aby následující slovo začínalo na stejné písmeno (nebo na stejnou slabiku), na jaké končí slovo předešlé (hou-se / se-no / no-že / že-na).
Ve spodní části obrazovky se objeví čtyři obrázky. Počítač přečte název prvního obrázku, který se pak sám přesune do horní části obrazovky. Poznejte, na jaké písmeno (případně slabiku) přečtené slovo končí a vyberte k němu ze spodní části obrazovky slovo, které na stejné písmeno (případně slabiku) začíná. Tímto postupem zkuste spojit do řetězce všechna slova.
Při přesunu kurzoru mezi obrázky ve spodní řadě vám počítač prozradí jejich názvy.
Obrazovka úkolu Řetězec slov

5. Hra "Domino" je variantou na klasické domino s kostkami a puntíky.
Na pravé straně obrazovky jsou rozmístěny dominové kostky, které však neobsahují puntíky či číslice, ale obrázky. Vyberete-li některou kostku, pravý obrázek z ní zmizí a počítač přečte jeho název. Tento název si zapamatujte, a vyberte takovou kostku, která má na pravé či levé straně obrázek odpovídající názvu, který přečetl počítač.
Domino lze vyhrát tehdy, když na pravé straně obrazovky nezůstane žádná kostka, nebo když sestavíte dominového hada celkem ze třinácti kostek. Domíchání kostek (nelze-li již žádnou kostku z nabídnutých vybrat) je, tak jako v klasickém dominu, náhodné. Proto se stává, že domino nelze dohrát.
Obrazovka úkolu Zvukové domino

6. Úkol "Popis změny obrázku" rozvíjí samostatný slovní projev a fantazii klienta.
Na obrazovce se objeví velký obrázek z určitého prostředí (příroda, škola...).
Stisknutím klávesy ENTER doplňte obrázek o další předměty a postavy a přitom se snažte vlastními slovy popsat, co se na obrázku změnilo.
Obrazovka úkolu Popis změny obrázku

7. V úkolu "Doplnění vět" budete doplňovat básničky správnými slovy tak, aby se verše rýmovaly. Ve spodní části obrazovky se objeví čtyři obrázky a počítač přečte první, ale nedokončený verš básničky, který se objeví napsaný v horní části obrazovky. Zkuste vybrat z nabídnutých obrázků ten, který nejlépe doplní nedokončenou větu. Úkol je splněn po složení celé básničky. Při přesunu mezi obrázky ve spodní řadě vám počítač prozradí jejich názvy.
Obrazovka úkolu Doplnění vět
 

Veškeré materiály použité na této stránce jsou ve vlastnictví občanskému sdružení PETIT.
                Jejich kopírování a další rozšiřování je možné pouze s výslovným souhlasem výše uvedeného sdružení.

 

Design by (Petit)